ABOUT US

MF MOTION BIG BIKE

แหล่งรวมรถมอเตอร์ไซด์มือสองครบวงจร พร้อม warranty สำหรับรถ BMW ทุกคัน ที่นี้ที่เดียวในประเทศไทย! 

Authorized BMW Motorrad Premium Selection.


               

   เงือนไขการรับประกันคุณภาพ Warranty 1 ปี

ระยะเวลา

ยานพาหนะที่ระบุไว้ข้างต้นจะได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 12 เดือน ช่วงระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นและสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

พื้นที่การคุ้มครอง

การรับประกันจักรยานยนต์ BMPS ให้การคุ้มครองในการขับขี่ทั่วประเทศไทย การเคลมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือนอกประเทศไทยจะต้องดำเนินการโดยบริษัท เอ็มเอฟ มอเตอร์ราด ทุกครั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันนี้ กรุณาติดต่อบริษัท เอ็มเอฟ มอเตอร์ราด

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาส่วน “ขั้นตอนการเคลมสิทธิประโยชน์”

การคุ้มครอง

ขอบเขตการคุ้มครองจะเป็นเช่นเดียวกับการรับประกันจักรยานยนต์ BMW Motorrad คันใหม่

โดยไม่รวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกและการฉีกขาดหรือสึกหรอของชิ้นส่วน

กรุณาดูรายละเอียดที่เนื้อหาส่วนรายการส่วนนอกเหนือการคุ้มครองที่แนบมาด้วย

ขั้นตอนการเคลมสิทธิประโยชน์

ในการซ่อมแซมหรือเคลมใดๆ ก็ตาม กรุณานำจักรยานยนต์ของคุณไปยังตัวแทนผู้ให้การรับประกัน กล่าวคือ บริษัท เอ็มเอฟ มอเตอร์ราด

ในกรณีที่คุณอยู่นอกกรุงเทพมหานครและต้องการซ่อมแซมในทันที กรุณาติดต่อบริษัท เอ็มเอฟ มอเตอร์ราด ก่อนขอคำปรึกษาจากตัวแทนอื่นๆ ในการดำเนินการเคลมและก่อนทำการซ่อมแซมใดๆ กับจักรยานยนต์ของคุณ

บริษัท เอ็มเอฟ มอเตอร์ราด จะเป็นผู้ตัดสินใจวิธีการดำเนินการขั้นต่อไปว่าจะให้ตัวแทนรายใดเป็นผู้ดำเนินการเคลมสิทธิประโยชน์ให้ท่าน โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่

โดยทั่วไปการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการจนเสร็จสิ้นโดยตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ BMW ที่ได้รับการรับรอง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาดูที่การรับประกันจักรยานยนต์ BMW Motorrad คันใหม่

 

    เอกสารแนบ: เรื่องการรับประกัน BMPS

การรับประกัน BMPS คือการทำงานของอุปกรณ์กลไกและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของจักรยานยนต์ที่อยู่ในโปรแกรมการคุ้มครอง ดังนั้นการรับประกันจักรยานยนต์ BMPS ของคุณจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์กลไกและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งมาจากโรงงานที่เกิดการผิดปกติ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้:

การสึกหรอและการฉีกขาด รวมถึงชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไปและวัสดุเสริม: ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการตรวจเช็คและ/หรือเปลี่ยนเป็นประจำตามรอบการซ่อมและการบำรุงรักษาปกติ เช่น ไส้กรอง หัวเทียน สายพานขับแบบฟันเฟือง สายพานขับแบบมีร่องฟัน สายพานขับเสริม สกรู น้ำมันหล่อลื่น สารป้องกันการแข็งตัว สิ่งอำนวยความสะดวก น็อต แหวนรอง โซ่ขับ และสารเหลวที่ใช้ในการทำงาน ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ได้รับการคุ้มครองตามการรับประกัน BMPS

แชสซี: โช้คอัพ (ยกเว้นกรณีโช้คอัพแตกและ/หรือเสียหายโดยสมบูรณ์แบบ) การตั้งศูนย์ ปรับแก้ และปรับตั้งชิ้นส่วนของแชสซี เช่น ความเสียหายที่สี แชสซีมีสนิม น้ำรั่วหรือมีบริเวณที่เกิดการรั่วบนแชสซี

อุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลงหรือปรับตั้งให้แตกต่างไปจากข้อกำหนดของผู้ผลิต

อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ไม่ใช่ของ BMW เช่น กล่องสัมภาระด้านข้าง ระบบนำทาง

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (รวมถึง ท่อเหนี่ยวนำ ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง): การปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง

เบรกและคลัตช์: จานคลัตช์ แผ่นกดคลัตช์ ผ้าเบรก จานเบรก การปรับตั้งคลัตช์และเบรก

กระจกบังลม

ไฟหน้า: กระจก เบ้าหลอดไฟหน้า โคม หลอดไฟ แบตเตอรี่ หลอดซีนอน ฟิวส์

ชิ้นส่วนที่เป็นยาง: เช่น ลูกปืนเพลา / โครงยึด

ซีลที่ไม่มีการเคลื่อนที่: ปะเก็นและปะเก็นกระดาษที่ไม่มีการเคลื่อนที่ (แต่ไม่รวมถึงกรณี เช่น การรั่วไหลในอุปกรณ์ทางเทคนิคที่มีน้ำในระบบ อาทิ หม้อน้ำ ท่อน้ำ ปะเก็นฝาสูบ และชุดทำความร้อน)

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: เช่น ชุดปฐมพยาบาล ชุดเครื่องมือประจำรถยนต์

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่: กุญแจไร้สาย เซ็นเซอร์ความดันยางล้อ

ล้อ: ยาง ล้อ สกรูล้อ การตั้งศูนย์ล้อ

แบตเตอรี่

โครงรถ: เช่น ชิ้นส่วนที่มีการพ่นสี รอยขูดขีด

ระบบไอเสีย (รวมถึง ท่อร่วมไอเสียไปยังตัวเร่งปฏิกิริยา) 

เบาะนั่ง: ร่องรอยจากการใช้งาน

กระจก: กระจกมองข้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ตรวจเช็ค หรือดูแลทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายคงค้างในการวัด การทดสอบ และการปรับตั้งทั้งหมด

การเกิดเสียงต่างๆ: เสียงลม เสียงเอี๊ยด เสียงการสั่นสะเทือน

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการกู้จักรยานยนต์และค่าอารักขาทรัพย์ ค่าจอดรถ ค่าเช่า ค่ารถลาก

ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า